Velbe 10 mg 10 MG Pulver till injektionsvätska, lösning