Visipaque 320 mg I/ml 10 x 20 ML Injektionsvätska, lösning