Equisedan vet 10 mg/ml 10 ML Injektionsvätska, lösning