Dipeptiven 200 mg/ml 10 x 50 ML Koncentrat till infusionsvätska, lösning