Dobutamin Hameln 12,5 mg/ml 5 x 20 ML Koncentrat till infusionsvätska, lösning